مبلمان کلاسيک يا استيل داراي سبک هاي مختلفي است که هر سبکي مربوط به دورهاي تاريخي است.در اين مطلب  به بررسي انواع سبکها پرداختهايم

 

مبلمان کلاسيک در فرانسه

1387153653321.jpg

کلاسيک در فرانسه به دورههاي گوتيک، رنسانس، باروک (لويي14)، رو کوکو (لويي 15)، دوره بازگشت (لويي 16) (نئو کلاسيسم ) تقسيم ميشود.

 دوران لويي چهاردهم

در زمان لويي چهاردهم، سبک باروک به اوج خود ميرسد. سه ويژگي خاص اين دوره عبارت است از : قرينگي، استفاده از چوبهاي طلاييرنگ و همچنين پيروي از سبک روم باستان.

دوران لويي پانزدهم

خصوصيات اصلي مبلمان دوره لويي پانزدهم درواقع استفاده از منحني در کارها بود. البته اين امر از زمان لويي چهاردهم آغازشده بود. استفاده از خطوط مورب و راست نما و کنارههاي داراي انحنا و کاردستي زيادي براي ساخت مبلمان از ويژگيهاي اين سبک بهحساب ميآيد. در اين دوره بيشتر منحني در بالاي کار ديده ميشد. چوبهايي که بيشتر در اين دوره استفاده ميشد شمشاد، ماهون، گردو، انجيرمصري، آبنوس و... بودند.

دوران لويي شانزدهم

در اين دوره يک بازگشت به سبک يوناني -رومي شکل ميگيرد.

بسياري از فرمها در اين دوره مشمول تغيير شدند و بيشتر اين تغيير هم بهوسيله ماري آنتوانت (ملکه اتريشي تبار) ايجاد شد که فرمهاي سادهتر و جديد و مجلل را ميپسنديدند. همين امر سبب خلق سبک اين دوره گرديد. در مقايسه با سبکهاي انگليسي همدوره با سبک لويي 16، بايد گفت که اين سبک همچنان پرتجمل بود اما کمي سادهتر.

مشخصه اصلي مبلمان در اين دوره استفاده از نماهاي صاف و خطوط راست و همچنين طراحي مبلمان در قالبهاي کوچک و همچنين حکاکي کمتر بر روي مبلمان است. الوارهاي بکاررفته در اين دوره نيز همان الوارهاي به کار رفته در دوره گذشته بودند.

درمجموع در آن دوره مبلمان يک صنعت اشرافي محسوب ميشد. بهطورکلي به اين دوره «سبک فرانسوي» ميگويند.

مبلمان کلاسيک در انگلستان

دورههاي مبلمان انگليس به شرح زير است :

دوره تحول (گوتيک)

  تزئينات مبلمان گوتيک بيشتر از تزئينات کليساي گوتيک تبعيت ميکند. اين سبک شامل ميز، عسلي، صندوق و حتي تابوت ميشود. اين سبک در دورههاي هنري دچار تحول شد.

سبک اليزابت

در اين سبک چوب بلوط بيشترين استفاده را در مبلمان داشت. پايههاي مبلها در اين دوره به شکل پيازي بود و در قسمتهاي بالايي به شکل منحني بود. در بالاي تختها نيز تزئينات بسياري به چشم ميخورد. استفاده از فلزات در نماي بوفهها و گنجهها نيز ديده ميشد. تختخوابها نيز بسيار بزرگ ساخته ميشد، با سايباني مجلل در بالاي سر آن.

سبک ژاکوبين

چوب بلوط در اين دوره هنوز خميرمايه اصلي مبلمان بود. در اين دوره بيشتر سبکهاي دوره اليزابت حفظ شد. اما پيرايه و تزئينات کمتر شد. صندوقچه کمکم به فراموشي سپرده شد و جاي خود را به دراور داد.

«نكاتي براي خريد مبل»

درهنگام خريد هميشه به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر مبل استيل ميخريد، كندهكاري روي آن با هم قرينه باشند يا دچار ريختگي، شكستگي و مسائلي از اين قبيل نباشند.

به وزن آن توجه كنيد كه خيلي سنگين نباشد تا درهنگام حملونقل دچار مشكل نشويد يا براثر ثابت ماندن زياد روي فرش يا موكت باعث خرابي آنها نشود، چراکه سنگيني مبل نشانگر داشتن جنس خوب نيست.

به پارچهاي كه براي رويه استفادهشده دقت كنيد تا از نظر دوخت ايراد نداشته باشد همچنين در انتخاب رنگ آن دقت كنيد تا هم با رنگ كلاف همخواني داشته باشد، هم با نوع رنگ دكوراسيون منزلتان.

در آخر توجه داشته باشيد تا در طراحي و ساخت از استانداردهاي لازم برخوردار باشند. مثل فاصله نشيمن تا زمين، ارتفاع پشتي، دسته و عرض نشيمنگاه آن و بهترين كار اين است كه براي امتحان روي آن بنشينيد و آن را امتحان كنيد. براي اطمينان از دوام آن نيز بهتر است به محل درز و اتصالات آن دقت كنيد.

معمولاً براي ساخت اين نوع مبلمان امروزه بيشتر از چوبهاي راش، افرا يا گردو استفاده ميشود كه هرکدام در جاي خود داراي مزيتها و معايبي هستند.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…