اگرمبلمان چوبی منزل شما دارای لکه شده و یارنگآن پریده است و می خواهید به آن جلوه تازه ای بدهید مراحل زیر را دنبال کنید :

۱-آن دسته ازمبلمان خانهی خود را که نمی خواهیدرنگ آمیزیکنید ، جابه جا نمایید و آن دسته از قسمتهایی را که نمی خواهیدرنگیشوند با نوارهای مخصوص بپوشانید .

۲-لکه ها ورنگ  هایکهنه و برآمده را با پوست کنرنگاز بین ببرید .طرز استفاده از پوست کنرنگرا از روی راهنمایش مطالعه کنید تا مطمئن شوید که پوست کنرنگخریداری شده برای استفاده شما مناسب است . همچنین اقدامات احتیاطی درج شده بر روی پوست کن را  برای کاربری آسان دنبال کنید .

۳-وسیله را به آرامی و به احتیاط سنباده بزنید تا سطح نرم و صافی را ایجاد کند و تمامیرنگهایکهنه از میان رفته باشد .وسیله ی سنباده  شده را بوسیله ی یک کهنه ی مرطوب تمیز کنید تا همه ی گرد و خاک از روی سطح پاک شوند . بگذارید به طور کامل خشک شود .

۴-با پرایمر یا همان روغن الف سطح را روغنی کنید . ( برای استفاده صحیح می توانید طرز به کار گیری پرایمر را از روی ظرف آن مطالعه نمایید).برای این کار احتمالا” به دو لایه پرایمر نیاز خواهید داشت .پس از هر لایه اجرای پرایمر ، اجازه دهید تا کاملا” خشک شود سپس لایه بعدی را شروع کنید .

۵-وسیله را بارنگمطلوب و مورد علاقه تان یک لایه نازکرنگ آمیزیکنید و بگذارید تا کاملا” خشک شود . خیلی آرام و با احتیاط سطح را سنباده کنید و بوسیله ی یک کهنه ی مرطوب گرد و خاک را تمیز کنید .لایه دوم نازکی ازرنگرا دوباره اجرا کنید .این کار را  باید چندین بار تکرار تا به نتیجهدلخواهتان برسید . قبل از سنباده کردن ضعیف هر لایه مطمئن شوید که سطح رنگ کاملا” خشک باشد .

۶-برای محافظت ازرنگ، یک لایه پلی یورتان بر پایه آب یا واکس مخصوص بر روی سطح بمالید . قبل از استفاده ازوسایلومبلمانبگذارید تا کاملا” خشک شوند ، مدت لازم بریا خشک شدن وسایل می تواند ۲ تا ۷۷ روز به طول انجامد.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…